Met deze energiesubsidies en fiscale voordelen besparen ondernemers veel geld

Before Article

Betere wereldMomenteel is de hele wereld in de ban van het coronavirus. Inmiddels zijn er meer dan 120.000 bedrijven die een aanvraag hebben gedaan voor de zogenoemde NOW-noodsteun van de overheid. Het is te hopen dat het bij een tijdelijke recessie blijft. Echter, het virus biedt ons ook een uitgelezen kans om ons economische systeem te hervormen, te deglobaliseren en te vergroenen. In dit artikel zetten we een aantal subsidies op een rij die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn bij het verduurzamen:

  • De Investeringssubsidie duurzame energie
  • Stimulering Duurzame Energie SDE++
  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
  • TSE Gebouwde omgeving

Subsidies

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzame energie. Bij het verduurzamen van het bedrijfspand kan bij de aanschaf van een zonneboiler of warmtepomp een subsidie aangevraagd worden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen daarvan. De subsidieaanvraag wordt achteraf gedaan en de gekozen apparaten moeten op de apparatenlijsten van de Rijksoverheid staan. De subsidie bedraagt vaak enkele duizenden euro’s.

Stimulering Duurzame Energie SDE+ wordt SDE++

In maart was de laatste ronde van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) subsidie. In het najaar van 2020 zal de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) zijn intrede doen. Deze nieuwe SDE++ verlegt de focus van energieproductie naar energietransitie. Naast subsidies voor het opwekken van duurzame energie, komt er ook subsidie voor andere technieken die zorgen voor CO2-reductie, zoals CO2 afvang en opslag. Daarmee wordt de nieuwe SDE++ regeling aanzienlijk breder dan zijn voorganger. De nieuwe regeling is open van 29 september tot 22 oktober 2020 en het beschikbare budget is €5 miljard. Het wijzigingsbesluit SDE zal binnenkort gepubliceerd worden. Daarnaast is het streven om alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ uiterlijk dit voorjaar te publiceren.

Ik geloof dat bedrijven die duurzame en gezonde gebouwen prioriteren, deze recessie kunnen doorstaan en er beter uit zullen komen. Dus voor degenen die nog niet met duurzaamheid bezig zijn: begin snel, zet uw schouders eronder en bouw mee aan een duurzame leefomgeving.

 

– Rémon Elshof, Junior consultant bij CFP Green Buildings

huis met grasveldSubsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

Verder zijn er nog wat kleinere subsidieregelingen zoals de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor vereniging van eigenaren (VvE). Elke VvE kan subsidie aanvragen voor een energieadvies door een gecertificeerd energieprestatieadviseur, eventueel i.c.m. meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of procesbegeleiding. Voor de maatregelen uit het energieadvies kan ook subsidie aangevraagd worden. Voor de SEEH voor VvE is maximaal €14 miljoen beschikbaar en de openstelling is tot 31 december 2022.

TSE Gebouwde omgeving

Bedrijven die producten of diensten ontwikkelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen, kunnen een beroep doen op de Topsector Energie (TSE) gebouwde omgeving. Deze subsidie is voor projecten die passen binnen 1 van de volgende 3 thema’s:
1. Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
2. Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
3. Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving
De openstelling is van 1 april 2020 tot 2 juni 2020 en binnen 2 jaar moeten er tastbare resultaten behaald zijn. De maximale subsidie is €500.000 en het budget is €2,797 miljoen.

Fiscale voordelen

Pad door de bomenDe Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de subsidies verleent de overheid ook de nodige fiscale voordelen. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die leiden tot een energiebesparing van uw bedrijfspand en/of bedrijfsactiviteiten, is een fiscaal voordeel genaamd Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar. Ondernemers kunnen in 2020 een fiscaal voordeel behalen van 45% voor investeringen die in aanmerking komen voor de EIA. Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Een voorwaarde is dat de energiezuinige investering past onder een code op de Energielijst.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Andere fiscale stimuleringsmaatregelen zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met deze maatregelen stimuleert de overheid investeringen in apparaten, machines en andere milieu- en welzijn vriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de MIA kan geprofiteerd worden van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt (13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag). Het budget voor 2020 voor MIA is €124 miljoen. Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten willekeurig worden afgeschreven en er is voor de Vamil in 2020 €25 miljoen beschikbaar. Omdat het tijdstip zelf bepaald kan worden, levert dit een liquiditeit- en rentevoordeel op. Om van de MIA of Vamil gebruik te kunnen maken, dient de maatregel wel op de Milieulijst te staan. Ook moet de aankoop binnen 3 maanden na aankoop gemeld worden bij het RVO.

Geschreven door: Remon Elshof, junior consultant bij CFP Green Buildings