Interview met Dick Vink – Gezondere gebouwen: hoe doen we dat?

Before Article

Dick VinkZeker in deze tijd is de volksgezondheid een belangrijk thema. Maar kunnen gebouwen hier een bijdrage aan leveren? En op welke manier dan? We spraken hierover met Dick Vink van Progam Bouwmanagement B.V.

WELL Building Standard maatstaf voor gezond vastgoed

Dick begeleidt opdrachtgevers bij allerlei vraagstukken rondom huisvesting, nieuwbouw en transformatie. En bij deze vraagstukken vervult gezondheid een steeds belangrijkere rol. Dick licht toe: “Dat begon 5 jaar geleden: Mijn vrouw houdt zich bezig met een gezonde levensstijl voor en door vrouwen. Dus thuis werd veel gesproken over gezondheidsaspecten. Op een gegeven moment dacht ik: waarom is duurzaamheid een groot thema bij vastgoed, maar wordt er over gezond bouwen niet eens gesproken? Al googelend kwam ik op de WELL Building Standard terecht. Tot mijn verbazing las ik veel van wat ik ook al van mijn vrouw hoorde. En het bleek dat bouwkundige aspecten invloed hebben op gezondheid.“

Toen ik meer ging lezen over de WELL Building Standard gingen mijn ogen open. Wat wist ik voorheen weinig! En ik loop toch al wat jaren mee. Ik dacht meteen: Wat heb ik in het verleden dan allemaal fout gedaan uit onwetendheid?

– Dick Vink, Progam Bouwmanagement B.V.

Pand Human total carekantoor Human total care 2Kantoor Human total care - WELLWELL in de praktijk

Al 2 weken na zijn ontdekking over WELL, kreeg Dick de kans om het een en ander in de praktijk te brengen. “Ik was nét met een nieuw project bezig met Wim Huibregts van Human Total Care. Hij wilde een nieuw kantoor realiseren en een bestaand kantoor renoveren. Hiervoor klopte hij bij mij aan voor vastgoed en huisvesting advies. Dit was de uitgelezen kans om WELL toe te passen. Na overleg met Wim en de technische installatie adviseur hebben we alles in werking gezet om de allereerste WELL Certificering Core and Interior Gold in Nederland te realiseren. En dat is gelukt.“

Waarom is WELL zo belangrijk?

De huidige situatie met het coronavirus is volgens Dick een springplank voor meer aandacht voor gezondheid. “Er zijn rapportages die vastleggen hoeveel schade bijvoorbeeld fijnstof veroorzaakt in je longen. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op het aantal coronadoden. Ik hoop dat we snel door de crisis heen komen, maar ook dat we vervolgens vergaande maatregelen gaan nemen op het gebied van gezondheid. Daarnaast is een omwenteling in ons gedachtengoed noodzakelijk, zodat gezondheid gemeengoed wordt. Ontwerpers, technische installatie adviseurs, aannemers en alle andere betrokkenen moeten een normbesef gaan krijgen dat gebouwen gezond moeten zijn. Want alle technieken zijn er al om gezondere gebouwen te maken. Het is alleen een kwestie van mindset.”

Gezondheid van gebouwen en woningen raakt ons meer dan ooit, nu met Corona al helemaal! WELL geeft houvast over waar u kunt investeren voor gezondheid, welzijn en productiviteit van medewerkers, huurders en bewoners. CFP gaat vol inzetten op WELL, in combinatie met BREEAM, energie en circulariteit. Natuurlijk komt er ook een online tool waardoor u WELL efficient, snel en zelf kunt doen.

– Bram Adema, CEO van CFP Green Buildings

Een voorbeeld: scholen

Een treffend voorbeeld zijn scholen. Dick: “Er is in Nederland een tekort aan talent. Maar schoollokalen zijn totaal ongeschikt om uitzonderlijke prestaties te kunnen leveren. De lucht is van slechte kwaliteit, de geluidsakoestiek is onvoldoende en ook de verlichting en voeding laten te wensen over op veel scholen. Het wordt vervolgens nog schrijnender als je kijkt naar de eindexamenkandidaten in een gymzaal of aula. Dit is al helemaal een ongeschikte ruimte, vaak zonder ventilatie. En als je weet wat het CO2-gehalte met je hersenen doet, dan is dit gewoon onverantwoord. Op het belangrijkste moment, wanneer leerlingen een topprestatie moeten leveren, zetten we ze in de meest slechte omstandigheden. Dat doen we bij olympische sporters toch ook niet?”

kantoor Human total care

Samenwerking en actualisering van regelgeving is 

noodzakelijk

Dick benadrukt het belang om met elkaar samen te gaan werken. Alleen wanneer verschillende silo’s met elkaar samenwerken, krijgen we gebouwen gezonder. “Denk hierbij aan samenwerking tussen de overheid, zorgverzekeraars, vastgoed en consultants. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Met geactualiseerde regelgeving! Neem bijvoorbeeld het bouwbesluit. Gezondheid is hierin maar een heel klein onderdeel. En dit terwijl 2,3 miljoen kinderen in hele slechte woningen leven met schimmels, meeldauw en vocht. Dit kan vele ziektes veroorzaken zoals astma, bronchitis enzovoorts. Waarom is er geen regelgeving wat dit tegen gaat? We moeten dit aanpakken.”

De verwachtingen voor de toekomst

“Allereerst moet het besef toenemen. 5 jaar geleden wist ik zelf ook heel veel niet. Daarnaast hoop ik dat er nieuwe wet-en regelgeving komt in de toekomst. Want ieder mens heeft recht op een gezonde omgeving om in te wonen en werken. Mensen moeten zich bewust worden van wat er speelt. Ze moeten bij het vinden van een werkplek stilstaan bij de vraag of dit wel een veilige werkplek is. Er komen gelukkig al steeds meer werkgevers die dit op hun netvlies krijgen. Gelukkig.”

We moeten gaan toeteren! We moeten aandacht vragen voor gezondheid! Dít is het moment. We zitten momenteel in een gezondheidscrisis en gezondheid moet meer prioriteit krijgen!

Een aantal tips voor bedrijven

Tot slot heeft Dick nog een aantal tips voor bedrijven die meteen aan de slag willen met de gezondheid van hun gebouw:

  1. Verhoog de ventilatie: Pas de juiste filters toe in luchtbehandeling kasten. En voor gebouwen zonder verwarmings- en ventilatiesystemen geldt simpelweg het openen van ramen om meer buitenlucht binnen te laten.
  2. Controleer je luchtfilters: Ga na welke luchtfilters er in een luchtbehandelingssysteem zitten. Hier zit standaard een goedkope filter in. Deze kun je vaak vervangen voor een veel betere filter voor een paar tientjes.
  3. Verbeter de werkplek: introduceer standingdesks, zodat de werkhouding verbeterd wordt.
  4. Gezonde lunch: zorg dat er genoeg gezond eten is voor de lunch.
  5. Gezonde investeringen: Investeer alleen geld in gezonde en energiezuinige gebouwen.