Serie: Uw pand verduurzamen – Doelen stellen

Before Article

Vanuit de overheid zijn een aantal doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid en vastgoed. In 2023 moet ieder kantoor een groen energielabel hebben (A, B of C). In 2030 moet waarschijnlijk ieder gebouw een energielabel A hebben. De Europese doelstelling voor 2050 is dat alle gebouwen energieneutraal zijn. In dit artikel wordt toegelicht op welke manier deze doelstelling bij gebouwen toegepast wordt aan de hand van 2 praktijkcases. Ook worden handvaten gegeven om zelf doelen te stellen ter verduurzaming van uw pand.

Doelen stellen en integreren in het meerjarenonderhoudsplan

Aan het begin van 2019 zijn HEYDAY, CFP en de gemeente Nijmegen een samenwerking aangegaan voor grondige verduurzaming van de gemeentelijke én maatschappelijke vastgoedportefeuille. Een belangrijk doel van de samenwerking is om duurzaamheid structureel en kostenefficiënt te borgen bij het onderhoud van de gehele vastgoedportefeuille.

Het project behelst de verduurzaming van circa 160 panden, in totaal goed voor ongeveer 200.000 m2. Een goede planning, met concrete doelen is hierbij cruciaal. Een belangrijk doel is om duurzaamheid niet als een éénmalig project te beschouwen, maar geïntegreerd in de alledaagse processen van vastgoedbeheer en -onderhoud. Om dit voor elkaar te krijgen, worden alle duurzaamheidsmaatregelen geïmplementeerd via het meerjarenonderhoudsplan. Hierdoor kan er kostenefficiënt verduurzaamd worden en is de verduurzaming van de vastgoedportefeuille geborgd in de toekomst.
Meer informatie over dit project is hier te lezen.

Aan een pand wordt ieder jaar onderhoud uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden kunnen variëren van het schilderen van de kozijnen tot het vervangen van een ketel. Door doelen te stellen, kunt u beter afwegen welke maatregelen u wel of niet wilt uitvoeren bij onderhoud. Wilt u bijvoorbeeld uw energielabel verbeteren? Bedenk dan dat veel werkzaamheden geen invloed hebben op het energielabel. Het is dan belangrijk om te kijken naar duurzame alternatieven die wél invloed hebben op het energielabel. Dit geldt bijvoorbeeld voor de thermische schil van het gebouw (dak, gevel, ramen of vloer). Aan de andere kant kan iets kleins – zoals een lichtbron vervangen – al een positief effect hebben op het energielabel. Het is dus niet altijd nodig om een volledig armatuur te vervangen om uw doelen te realiseren.

– Mark Derksen, Consultant bij CFP Green Buildings

Labelverbetering als doel

Merin verhuurt kantoor- en bedrijfsruimte in ca. 110 gebouwen in heel Nederland. Het beheer van de gebouwen nemen ze voor eigen rekening. Het doel van Merin is om samen met klanten een kwalitatieve, duurzame en moderne werkomgeving te vormen in bestaande gebouwen. Dit doel heeft zich concreet vertaald naar een labelverbetering voor een aantal panden.
Om dat doel te bereiken, heeft CFP Merin ondersteund bij de berekening en advisering van ca. 16 panden voor labelverbetering. Hierbij werd gekeken of de plannen de gewenste labelsprong tot gevolg hadden en adviseerde CFP tot in detail welke maatregelen nog nodig waren om hun doelen te bereiken. Mede door de ondersteuning van CFP heeft dit geleid tot de verbetering van 16 locaties.
Meer informatie over dit project is hier te lezen.

Uw doelen stellen

Wilt u ook aan de slag met het verduurzamen van uw pand? Dan is het belangrijk om eerst concrete doelen te formuleren. Wilt u bijvoorbeeld een zo groot mogelijke besparing behalen of het comfort in uw pand verhogen? Of wilt alleen aan de wetgeving voldoen? Voor elk genoemd doel zijn andere maatregelen aan te bevelen. Wanneer u uw doelen helder heeft, kunt u aan de slag met verduurzamen!

Wilt u meer weten over de keuze tussen besparing, comfort en circulair? Lees dan hier de vorige blog in deze serie.

Ik daag u graag uit om na de denken over uw doelen op zowel persoonlijk als zakelijk vlak en uiteraard ook op het gebied van vastgoed verduurzaming.

Geschreven door: Mark Derksen, Consultant bij CFP Green Buildings