Duurzaam Vastgoed Delft

Before Article

Hoe helpen we ondernemers met verduurzaming? Een vraagstuk waarvoor CFP Green Buildings, Gemeente Delft en de Rabobank elkaar opzochten. Deze week is het Dutch Green Building Week en tijd voor een antwoord.

Duurzaam Vastgoed Delft

Deze week lanceerden Gemeente Delft, CFP en Rabobank samen met diverse partners: Duurzaam Vastgoed Delft. Het doel van Duurzaam Vastgoed Delft is om ondernemers te helpen om te verdienen aan duurzaamheid en te stimuleren om over te gaan tot actie. Ondernemers krijgen via een online platform inzicht in hoe hun pand er nu voor staat qua duurzaamheid en energielabel. Op de website krijgt de ondernemer een duurzaamheidsscan van zijn of haar vastgoed en worden duurzaamheidsmaatregelen gepresenteerd.

CO2 reductie van 75000 ton per jaar

Om de ondernemer verder te helpen biedt Rabobank een adviesgesprek aan met een onafhankelijke specialist. De kosten van dat gesprek worden betaald door de Rabobank en de gemeente. Volgens de huidige inzichten kan met een investering van 100 miljoen voor het verduurzamen van vastgoed in Delft jaarlijks 25 miljoen per jaar aan energiekosten worden bespaard, wordt 70% van de energielabels groen en wordt een CO2 reductie van 75000 ton per jaar gerealiseerd.

Dit is een project waarin ondernemers inzicht, mogelijkheden en advies ter beschikking krijgen. We willen samen met partners én de ondernemers de krachten bundelen op gebied van kennis, netwerk en financiering om zo te voldoen aan de doelen van het klimaatakkoord.

– Tjerk-Martijn Mulder, directievoorzitter van de Rabobank in Delft.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van CFP Green Buildings, Energieke Regio, Rabobank Real Estate Finance, Rabobank Sectormanagement, Rabobank Zuid-Holland Midden, Gemeente Delft , Stichting Centrum Management Delft en TU Delft.