Blog – Laten we allemaal Groenland kopen!

Before Article

Groenland is populair

Opmerkelijk nieuws afgelopen maand. Trump wil Groenland kopen van de Denen. Best begrijpelijk aangezien er op en rond Groenland veel gewilde grondstoffen te vinden zijn, zoals olie en gas. Maar ook koper, uranium, titanium en andere gewilde mineralen. Daarnaast is het poolgebied steeds meer een geopolitiek interessante regio, zoals dit artikel laat zien. En dankzij de opwarming van de aarde wordt het winnen van deze grondstoffen straks rendabel mogelijk. Best ironisch als je beseft dat het verbranden van olie en gas zorgt voor opwarming van de aarde én de betere beschikbaarheid van meer olie en gas. Net zoals het smelten van ijs – door minder reflectie – zorgt voor verdere opwarming en nog meer gesmolten ijs. Dit heet een positieve feedback loop, maar er is niets positiefs aan.

De airco van onze planeet

Groenland fungeert namelijk samen met de Noordpool als de airco van onze planeet. Het is een kwetsbaar gebied dat beschermd moet worden in plaats van geëxploiteerd. Op de lange termijn zijn de gevolgen hiervan echt desastreus. Het verder smelten van de Groenlandse ijskap zorgt voor een zeespiegelstijging tot wel zeven meter! Op veel filmpjes – zoals deze – kun je zien wat het betekent voor het oppervlak van de aarde als het ijs smelt en de zeespiegel stijgt. De kosten hiervan zullen de opbrengsten van grondstoffen uit Groenland waarschijnlijk ruim overstijgen. Het lastige is dat de baten op dit moment bij een selecte groep terecht zullen komen, terwijl de kosten in de toekomst bij honderden miljoenen mensen komen te liggen. Het zou wel zo eerlijk zijn om deze mensen allemaal een stem te geven hier in.

Kunnen wij iets doen?

Als we eerlijk zijn naar onszelf, kunnen wij ook invloed uitoefenen. Laten we niet alleen met de beschuldigende vinger naar Trump wijzen. Hij zoekt naar kansen, net als de andere landen met belangen in het Arctisch gebied. En deze kansen zijn er omdat wij nog steeds veel vraag naar fossiele grond- en brandstoffen hebben. Daardoor is er een markt voor het ontginnen van de Noordpool. Het is ons gedrag en onze vraag naar energie en grondstoffen die wij moeten aanpassen om iets te veranderen. Onze huizen, werkplekken en de manier hoe we ons tussen die twee bewegen moet volledig hernieuwbaar worden. Want als er geen vraag meer is naar de grondstoffen die onder Groenland liggen, is er ook geen reden meer om het te ontginnen.

Een leven zonder fossiele brandstoffen

Niemand zal ontkennen dat dit een hele grote uitdaging voor ons is. Als het makkelijk was, hadden we het al gedaan. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Onze woningen kunnen zonder fossiele brandstoffen verwarmd worden, onze auto’s kunnen op duurzame energie rijden en we kunnen hernieuwbaar bouwen. Als we er allemaal hard voor werken zal de Groenlandse ijskap ons hopelijk nog heel lang van dienst kunnen zijn als airco. Maak dus een duurzame keuze en ‘koop’ een stukje Groenland!

Bert van Renselaar, CFP Green Buildings