HEYDAY, CFP en gemeente Nijmegen slaan handen ineen voor verduurzaming van circa 160 panden

Before Article

Om verder vorm te geven aan haar groene ambities heeft de gemeente Nijmegen HEYDAY en CFP Green Buildings ingeschakeld voor de grondige verduurzaming van de gemeentelijke én maatschappelijke vastgoedportefeuille. Het project behelst de verduurzaming van circa 160 panden, in totaal goed voor ongeveer 200.000 m2. Een groot deel daarvan betreft monumentale panden en vraagt dus om specialistische kennis.

In kaart brengen van het duurzaamheidsniveau van vastgoed

De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente al vele duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Om de duurzaamheidsambities van de gemeente verder vorm te geven is het project gestart met het volledig in kaart brengen van het duurzaamheidsniveau van het vastgoed door CFP Green Buildings. Uitgangspunt zijn de energielabels van de gebouwen waarvan op dit moment dertig procent groen is.

Vier scenario’s

Voor de hele portefeuille rekenen de betrokken partijen vier scenario’s voor verduurzaming door. Van het wettelijk verplichte scenario (kantoren label C in 2023 en verplichte maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar) tot het volledig energieneutraal maken van alle gebouwen – de Europese doelstelling voor 2050. Daar tussenin wordt gerekend op basis van verwacht beleid voor 2030 waarin alle gebouwen een energielabel A moeten hebben en de voorbereiding op gasloze gebouwen, aangezien de gaswinning stopt in 2030.

Business case per scenario

Per scenario wordt een business case van de financiële impact gemaakt zodat de Nijmeegse raad een gefundeerde beslissing kan maken om ambities op te stellen en de benodigde budgetten vrij te maken.

Het meerjarenonderhoudsplan

HEYDAY beheert als managing partner op het gebied van onderhoud het vastgoed van alle panden van de gemeente Nijmegen. De uitvoering wordt direct geïmplementeerd via het meerjarenonderhoudsplan; zo worden de middelen voor verduurzaming slim ingezet. Een deel van de maatregelen wordt in de komende vijf tot tien jaar toch al genomen als het huidige label niet aan de eisen voldoet. Bovendien wordt duurzaamheid hiermee niet als een éénmalig project beschouwd maar geïntegreerd in de alledaagse processen van vastgoedbeheer en -onderhoud.

European Green Capital

Nijmegen werd in 2018 verkozen tot European Green Capital en mocht deze titel een jaar lang dragen. De gemeente kreeg de award na jarenlang hard te hebben gewerkt aan vergroening en verduurzaming. De huidige samenwerking met HEYDAY en CFP onderstreept deze titel.

Over CFP

CFP heeft als missie om alle gebouwen en woningen van Nederland te verduurzamen. CFP ondersteunt de belangrijkste stakeholders als financiers van vastgoed (ABN AMRO, BNG, ING, Rabobank), energiemaatschappijen (Nuon), technisch dienstverleners (Strukton, Unica, CroonWolter & Dros) en vastgoedbeleggers (o.a. Merin) om de schaalgrootte van verduurzaming van de gebouwde omgeving op een hoger niveau te brengen. In de afgelopen jaren zijn ruim 300.000 gebouwen verduurzaamd met de software van CFP.