Serie: Uw pand verduurzamen – Besparing, comfort of circulair?

Before Article

Serie: Uw pand verduurzamen

In het eerste deel van deze blogserie is een inkijkje gegeven in de regelgeving waarmee gebouweigenaren en gebruikers de komende tijd te maken krijgen. De impact van de gebouwde omgeving op de totale CO2 uitstoot in Nederland is groot. Daarom is de noodzaak voor verregaande reductie verder doorgevoerd in de wetgeving. Hierdoor is de wetgeving nu en de komende jaren zeer bepalend bij keuzes en investeringen die gebouweigenaren moeten doen in hun panden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervangingen van installaties, verlichting of een bouwkundige update van een pand. Dit zijn bij uitstek momenten om te onderzoeken of u het pand op een zo efficiënt mogelijke wijze toekomstproof kunt maken.

Deel 2: Besparing, comfort of circulair?

Maar hoe kunt u door slimme keuzes te maken een zo groot mogelijke besparing behalen? En moet u alleen het comfort in het pand verhogen of misschien wel helemaal circulair worden? Een aantal antwoorden op deze vragen zullen we in dit artikel beschrijven.

Hoe behaalt u de grootste besparing door te verduurzamen?

Veel gebouweigenaren worden anno 2019 pas voor het eerst concreet geconfronteerd met maatregelen die verplicht doorgevoerd moeten worden. Een voorbeeld hiervan zijn de in deel 1 genoemde verplichte Erkende Maatregelenlijsten. Hierin staan maatregelen die in maximaal 5 jaar terugverdient kunnen worden en daarom verplicht zijn om uit te voeren. Het klakkeloos uitvoeren van deze maatregelen zorgt echter lang niet altijd voor de kortste terugverdientijd of grootste besparing. Er komen veel situaties voor waarin een andere maatregel of een alternatief voor de aangedragen maatregelen uiteindelijk een veel gunstigere optie is.

Begin met isoleren

Muur van een gebouw in beeldWie de Trias Energetica volgt, weet dat voor een zo energiezuinig mogelijk pand de buitenschil als eerste aangepakt moet worden. De grootste besparingen worden daarom behaald met een goed isolatiepakket. Spouwmuurisolatie en (plat)dakisolatie zorgen in veel gevallen voor een grote besparing en de terugverdientijd is kort. De kosten en daarmee de terugverdientijden kunnen flink oplopen als de isolatie lastiger aan te brengen is, zoals bij vloeren en muren vaak het geval is. Laat u daarom goed adviseren wat isolatie in uw geval kan besparen zodat u een gunstige volgorde van het implementeren van maatregelen kan bepalen.

Besparing door labelsprong

Naast de energiebesparing zorgen veel maatregelen ook voor een (groot) financieel voordeel. Het kan bijvoorbeeld erg nuttig zijn om uit te laten rekenen met welke maatregelen een hoger energielabel te bereiken is, zodat de waarde van het pand stijgt. Investeert u in iets duurdere maar zuinigere verlichting en haal je dat A-label dan net wel? Dan kan dit zomaar procenten schelen op de (huur)prijs die gevraagd kan worden. Door uw oude TL verlichting direct volledig te vervangen voor LED verlichting bespaart u ongeveer 60% op het verbruik en kunt u vaak ook met minder armaturen uit. Daarnaast is een labelsprong realistisch en verdient u de maatregel vaak in 3 jaar terug. De grootste labelsprongen worden vaak geboekt met het aanbrengen van warmteterugwinning op uw luchtbehandelingskast. Dit kan vaak 3 labelsprongen betekenen! Zo is vanaf een D-label ineens een A-label haalbaar naast een grote energiebesparing!

luxe kantoorpand volledig circulair

Hoe verhoogt u het comfort van uw pand door te verduurzamen?

Naast de besparingen die maatregelen vaak opleveren, verbeteren ze ook vaak het comfort van de bewoners / huurders van uw pand. En vaak is hier niet eens een extra investering nodig. Comfortproblemen in gebouwen worden vaak veroorzaakt door niet goed ingestelde of niet goed gedimensioneerde gebouwinstallaties. Verduurzamen, besparen en het comfort verhogen kunnen daarom vaak eenvoudig hand in hand gaan. Wanneer u aanpassingen aan uw installaties laat uitvoeren, vergeet dan niet de regeltechniek te updaten en te optimaliseren. Met moderne regeltechniek en een goede inregeling kunt u veel comfortproblemen voorkomen.

Slimme beheersystemen

Een belangrijke oorzaak in de regeling van panden is dat deze over het algemeen reactief is. Dit zorgt met name in de tussenseizoenen voor problemen. Zo komt het regelmatig voor dat panden in de ochtend vanwege de lagere buitentemperatuur flink aan het stoken zijn en niet veel later – als de zon naar binnen schijnt- moeten gaan koelen. Deze grote uitschieters van de temperatuur worden door gebruikers als niet comfortabel ervaren. Door gebouwbeheerssystemen slimmer in te regelen, bijvoorbeeld aan de hand van weersvoorspellingen, kan er een veel stabieler binnenklimaat worden gecreëerd. Dit zorgt voor meer comfort én voor minder overbodig energieverbruik terwijl de investering beperkt is. Een goede inregeling van een pand bespaart tot 15% zonder dat de hardware moet worden aangepast!

De stap naar circulair

Wanneer u uw pand gaat verduurzamen, is het goed om na te denken over de besparingen die het oplevert en het comfort. Maar het is ook belangrijk om een stap verder te denken. Hoe groot is de stap naar een circulair pand? En hoe kunt u met kleine maatregelen uw impact verder vergroten?
Bij verduurzaming wordt vaak automatisch gedacht aan het voorkomen of vergroenen van energieverbruik, maar ook op het gebied van materiaalgebruik is veel te winnen. Bij het verhogen van de circulariteit van uw pand zijn verbouwingen voor de hand liggende momenten om kritisch naar de herbruikbaarheid van materialen te kijken. Maar een groot deel van de kilogrammen ‘virgin’ materialen wordt juist tijdens het dagelijkse gebruik van het pand verbruikt. De grootste winst is vaak al gemakkelijk te boeken door uw energie ‘groen’ in te kopen zodat u de verbranding van fossiele brandstoffen voorkomt. Daarnaast heeft schoonmaak, de kantine en de inkoop van kantoorbenodigdheden zoals papier een grote impact op circulariteit. Ga in gesprek met uw leveranciers over de mogelijkheden om meer te recyclen. Vaak kan dit al met enkele relatief eenvoudige aanpassingen.

Geschreven door: Youp van der Zande, consultant bij CFP