Blog – De rest van het jaar leven we van de spaarrekening

Before Article

Earth Overshoot Day

Vorige week was het weer zo ver, Earth Overshoot Day. Alle grondstoffen voor dit jaar hebben we inmiddels opgemaakt, de rest van wat we dit jaar gebruiken teren we in op onze reserves. Alsof je je salaris voor dit jaar al hebt uitgegeven en vanaf nu van de spaarrekening leeft…

Wake-up call

Dat is natuurlijk niet erg lang vol te houden. Net zoals de spaarrekening van de meeste mensen zijn ook de reserves van onze aarde eindig. Voor een aantal grondstoffen is het einde van de rendabel winbare voorraden al snel in zicht. Het enige alternatief is overstappen naar een circulaire economie waarin al onze grondstoffen herbruikbaar of hernieuwbaar zijn. Earth Overshoot Day is een pijnlijke reminder dat we daar nog niet bepaald in geslaagd zijn en een wake-up call om echt werk te maken van die circulaire economie!

17 Sustainable Development Goals

Earth Overshoot Day is daarnaast ook de belangrijkste KPI van één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Doel nummer twaalf is het realiseren van verantwoorde consumptie en productie. Zolang Earth Overshoot Day bestaat is dat nog niet gerealiseerd.

Circulaire economie in meerdere SDG’s

Interessant is ook dat die circulaire economie in meerdere SDG’s terugkomt. Het verbeteren van de circulariteit draagt namelijk bij aan:
7. Betaalbare en duurzame energie. Grondstofverbruik wordt nu voor een groot deel bepaald door niet-duurzame energie. Om bij te dragen aan betaalbare en duurzame energie is het van belang om zoveel mogelijk te besparen (zodat alle beschikbare duurzame energiebronnen niet verspilt worden) en om te investeren in écht groene energie.
8. Waardig werk en economische groei. Voor het vormgeven van een circulaire economie waarin we meer hergebruiken wat we hebben zijn ook meer arbeidskrachten nodig. TNO berekende al dat de potentie van de circulaire economie voor 54.000 extra banen en € 7,3 miljard per jaar extra economische groei kan zorgen.
9. Industrie, innovatie en infrastructuur. De circulaire economie wordt aangejaagd vanaf twee kanten: vraag en aanbod. Als opdrachtgevers is het belangrijk de juiste vragen te stellen zodat een circulair aanbod tot stand kan komen. Het stellen van de juiste vraag leidt tot innovatie in de industrie en tot duurzame producten.
13. Klimaatactie. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Het is precies het verspillen van deze grondstoffen die nu voor een groot deel de circulariteit van gebouwen bepaalt. Om bij te dragen aan het terugdringen van klimaatverandering moeten we volledig stoppen met het verbranden van deze fossiele brandstoffen, dit is exact in lijn met het circulaire doel om geen fossiele grondstoffen meer te verbruiken.

Kansen grijpen voor de toekomst

De beslissingen die we nu nemen hebben belangrijke consequenties. Het is belangrijk dat we het hele jaar kunnen rondkomen van ons salaris, in plaats van de spaarrekening steeds aan te spreken. Terwijl we dit doen moeten we ook de kansen grijpen die dit biedt op economische groei, betere banen en een schonere en robuustere energievoorziening!

Bert van Renselaar, CFP Green Buildings