Complete portefeuille NEXT Real Estate met BREEAM In-Use gecertificeerd

Before Article

Samen met CFP heeft NEXT Real Estate haar portefeuille met 13 assets in één keer BREEAM-NL In-Use gecertificeerd middels de portefeuille aanpak. Hiermee zijn voor het eerst drie typen vastgoed tegelijkertijd gecertificeerd met een portefeuille aanpak. Retail, vastgoed én logies zijn meegenomen in de certificering.

Ruim 54.000 m2 aan oppervlak is opgenomen en gecertificeerd. Een unieke verzameling van gebouwen is gecertificeerd:

  • 8 kantoren
  • 4 winkelcentra
  • 1 hotel

De 13 panden zijn met gemiddeld ‘Good’ gecertificeerd, waarvan twee Very Good. NEXT Real Estate gaat de komende jaren door om de panden nog verder te verbeteren en te verduurzamen. Op basis van deze certificering is inzichtelijk welke acties genomen moeten worden om hiermee aan de slag te gaan.

De portefeuille-aanpak voor een gemixt portfolio is uniek en heeft gezorgd voor een efficiency-slag. Het is mogelijk geworden om de aanpak te standaardiseren en hierdoor sneller en gerichter aan de slag te gaan.

NEXT Real Estate heeft als doelstelling BREEAM-NL In-Use te gebruiken om vanuit een juiste gecertificeerde basis verder te verduurzamen. Samen met CFP maakt Next Real Estate nu een meerjaren plan om ieder jaar haar vastgoed te verbeteren. Hierdoor kunnen afhankelijk van het gebruik en de status van het vastgoed de juiste investeringsbeslissingen worden genomen. Op de juiste manier verduurzamen met een positief resultaat voor zowel gebruiker, omgeving en eigenaar. De verduurzamingswerkzaamheden zullen in overleg met VORM Vastgoedonderhoud b.v. worden uitgewerkt en gerealiseerd.

– Maurice Verkerk, NEXT Real Estate

CFP Green Buildings zal NEXT Real Estate ondersteunen bij de verbeteringen van de gebouwen en zorgen dat bij hercertificering alle gebouwen een hoger resultaat zullen halen.