Klimaatakkoord: in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af

Before Article

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Er moeten dus veel gebouwen verduurzaamd worden in de komende jaren. Om te beginnen moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Het goed isoleren van uw gebouw en het nemen van maatregelen wordt dus steeds urgenter.

Wijken in 2021 bekend

Het verduurzamen gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Klimaatakkoord 2050 in schema

Gemaakte afspraken

De volgende belangrijkste afspraken zijn gemaakt:

 • Gemeenten krijgen een centrale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren bepalen zij per wijk wat de beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders.
 • Gemeenten leggen uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vast waarin wijken worden aangepakt. Dat kan elke vijf jaar worden aangepast.
 • In dat plan staat ook hoe bewoners erbij worden betrokken.
 • Woningcorporaties zwengelen de motor van deze grote verbouwing aan. Zij gaan aan de slag hun al hun 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Zij hebben beloofd dat de woonlasten van huurders niet stijgen.
 • Door bundeling van de vraag, innovatie, schaalvergroting en standaardisering moeten de kosten flink dalen.
 • Dan komt het ook voor huiseigenaren in bereik hun woning te verduurzamen. De investering verdienen ze terug met een lagere energierekening.
 • Er komen proeftuinen Aardgasvrije Wijken en startmotorprojecten. Die vormen een opstap naar standaardisering van gebouwtypes en aanpak. Dat leidt tot lagere kosten.
 • Er zijn afspraken dat er meer duurzame warmte en groen gas komt.
 • Nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting meer.
 • Er komt een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor alle doelgroepen. Dan gaat het over besparingsfondsen, leningen voor energiebesparing en subsidies.
 • Er komt ook een gebouwgebonden financiering. Bij verkoop van de woning kan die lening worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar die het huis koopt met de lagere energierekening.
 • De energiebelasting op gas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.
 • Zowel burgers als gemeenten worden zoveel mogelijk ‘ontzorgd’. Op diverse manieren wordt het makkelijk gemaakt in één keer het juiste overzicht te hebben hoe je kan verduurzamen en wat het kost en oplevert.

Meer weten? Lees verder in het ontwerp van het Klimaatakkoord, hoofdstuk Gebouwde omgeving.