Subsidies voor duurzaam bouwen in 2019

Before Article

Wanneer u uw gebouw gaat verduurzamen, is er een aantal subsidieregelingen waar u wellicht aanspraak op kunt maken. Met deze subsidies kunt u uw business case van verduurzaming nog beter maken, de investeringen lager houden en de besparingen groter maken. Subsidies kunnen zorgen dat uw gebouw en installaties en stuk energiezuiniger en duurzamer worden. Daarnaast krijgt uw huurder lagere energielasten , waarmee u uw concurrentiepositie in de markt verbetert. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie? Of wilt u weten wat de impact van deze subsidies kan zijn op uw situatie? Neem dan contact op met onze consultants voor een advies op maat.

In dit artikel zet CFP Green Buildings, samen met Van Draeckeburgh, de meest relevante subsidieregelingen voor 2019 op een rij.

1. RVV Verduurzaming: voor sociale huurwoningen

De RVV Verduurzaming is een fiscale stimuleringsregeling voor (sociale) huurwoningen. De regeling is bestemd voor verhuurders met meer dan 50 (sociale) huurwoningen die een heffing betalen over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Wanneer een huurwoning minimaal 3 energie-labels stijgt (en minimaal label B is en Energie-Index < 1.40), kan er aanspraak gemaakt worden op vermindering van de verhuurderheffing.

Wanneer aanvragen?

Het is verstandig om de subsidie vóór 1 april 2019 aan te vragen. Alle aanvragen vóór 1 april worden positief beschikt, daarna wordt gekeken naar het resterende beschikbare budget. Wanneer u de aanvraag heeft gedaan, moet de investering binnen 3 jaar gerealiseerd zijn.

Reageer vóór 1 april 2019! Na deze datum wordt de regeling waarschijnlijk stopgezet, de verwachting is dat het beschikbare budget dan al is overschreden.

– Mitchell Gmelich, Van Draeckeburgh

2. Energie-investeringsaftrek 2019 (EIA): voor investeringen in energiebesparende technieken

De EIA is bestemd voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en toepassingen van duurzame energie in hun onderneming. U bespaart met de EIA op uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast bespaart u ook nog op uw energiekosten. De EIA kan onder andere aangevraagd worden voor de volgende maatregelen:

 • uitvoeren van een energieadvies
 • verbeteren van het energielabel
 • nieuwe HR+++-beglazing
 • isolatie voor bestaande constructies
 • warmtepompinstallatie
 • warmte- en koudeopslag
 • warmtepomp-airconditioning
 • warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • LED-verlichtingssysteem in bestaande gebouwen
 • lichtregelinstallatie

Wanneer aanvragen?

Het is belangrijk dat u de aanvraag voor de EIA op tijd aanvraagt, anders kan de regeling beperkt of zelfs buiten werking gesteld worden. Voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel is het meldingstermijn uiterlijk 3 maanden na de opdracht tot levering. Dit kan bijvoorbeeld een mondelinge toezegging zijn voor de installatie van een maatregel.

Natuurlijk momenten zoals renovatie, onderhoud of vervanging zijn de beste triggers voor verduurzaming. Subsidies geven soms de doorslag voor een business case maar zijn altijd belangrijk om te checken, zoals met de Energiemodule van onze csr-manager.

– Bram Adema, CFP Green Buildings

3. Milieu-investeringsaftrek 2019 (MIA): voor aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

De MIA stimuleert ondernemers om duurzame gebouwen te realiseren en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Afhankelijk van het ambitieniveau kunt u tot 36% van de investeringskosten in een duurzaam gebouw in mindering brengen op de fiscale winst. De MIA kan onder andere aangevraagd worden voor de volgende investeringen:

 • duurzaam vastgoed gecertificeerd middels een BREEAM- of GPR-certificaat
 • laadpunt voor elektrische voer- en vaartuigen
 • grijswatersysteem
 • duurzaam geproduceerd hout
 • duurzaam geproduceerde producten (bouwmaterialen, interieur en meubilair)

Wanneer aanvragen?

De MIA vraagt u uiterlijk 3 maanden na de opdracht tot levering aan. Het beschikbare budget is € 114 miljoen. Wanneer de budgetoverschrijding in zicht is, kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar mee mag naar een volgend jaar.

Een veld met zonnepanelen

4. Stimulering duurzame energieproductie (SDE+): voor zonnepanelen

De SDE+ subsidie is een bijdrage van de overheid om de productie van duurzame energie met zonnepanelen rendabel te maken. De regeling geldt alleen voor eigenaren met een grootverbruikersaansluiting en voor zonnepanelen installaties met een minimale capaciteit van 15kWp.
De subsidie bestaat uit een vergoeding per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van groene energie. De hoogte van de bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Voor zonnepanelen bedraagt de netto subsidie rond de 4 cent per kWh.

Wanneer aanvragen?

De SDE+ kunt u 2x per jaar aanvragen. Het aanvraagproces bestaat uit 3 fasen, met elk een maximum aanvraagbedrag. Hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Door uw project met een zo scherp mogelijke prijs in te dienen, maakt u meer kans op subsidie.

5. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): voor aanschaf van kleine installaties

De ISDE is bestemd voor zowel de zakelijke markt als particulieren. Met de ISDE kunt u een subsidie ontvangen voor de aanschaf van duurzame alternatieven voor gas en elektriciteit. Bijvoorbeeld zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De meest voorkomende techniek is de warmtepomp voor duurzame verwarming en koeling. Afhankelijk van het type warmtepomp en de capaciteit bedraagt de subsidie tussen € 1.500 en € 5.000 per apparaat.

Wanneer aanvragen?

De ISDE subsidie vraagt u aan vóórdat u tot de aankoop van het apparaat overgaat. De ISDE is een meerjarige regeling die loopt tot en met 31 december 2020. De beschikbare subsidie in 2019 is € 100 miljoen.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is verstandig om niet te lang te wachten. De beschikbare subsidie voor 2019 is 100 miljoen euro. De subsidie zal tot en met 2020 worden voortgezet.

– Mitchell Gmelich, Van Draeckeburgh

6. Groenprojecten

Door regelingen van de overheid wordt de financiering van ‘groenprojecten’ – oftewel projecten die een positief effect hebben op het milieu- aantrekkelijker. Doordat de overheid een belastingvoordeel geeft aan groene spaarders en beleggers kan de bank een lening aan een investeerder met een lager rentetarief verstrekken. De hoogte van de rente is afhankelijk van de betreffende bank. U kunt onder meer financiering aanvragen voor de volgende onderwerpen:

 • Duurzaam bouwen
 • Duurzame energie
 • Energiebesparing
 • Duurzame mobiliteit
 • Duurzame waterketens
 • Natuur, bos en landschap
 • Groen Label Kassen
 • Gesloten kassystemen
 • Agrificatie
 • Terugwinning en hergebruik

Wanneer aanvragen?

De fiscale subsidie voor groenprojecten is per 2019 vervallen. De subsidie kan nog wel aangevraagd worden als de opdrachtverstrekking in 2018 heeft plaatsgevonden.

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email