Real Estate Executives van Sociëteit Vastgoed

Before Article

Real Estate Executives

Op 7 februari vond Real Estate Executives plaats van Sociëteit Vastgoed. Een middag waarin gasten constructief met elkaar in gesprek gingen over initiatieven die leiden tot Nederland circulair in 2050. Tijdens de bijeenkomst spraken Max Brobbel van Bilt, Stefan Maatman van CFP Green Buildings, Wouter van den Wildenberg van Fakton en Thomas Rau van Madaster over verschillende initiatieven.

Circulaire gebouwen

Stefan Maatman vertelde over de software van CFP. De software biedt mogelijkheden om iedere gebruiker te helpen met het verduurzamen van software. Dezelfde aanpak is nodig voor circulaire gebouwen, zodat iedereen met eenvoudig inzicht kan zien wat de impact van zijn gebouw is en hoe de impact op de aarde kan worden gereduceerd. Circulaire gebouwen realiseren is niet moeilijk. Door te focussen op materialen die het gebouw ingaan, grondstoffen die nodig zijn voor het gebruik van het gebouwen en het afval dat ontstaat door sloop van het gebouw, wordt inzichtelijk wat er moet gebeuren om de vernietiging van grondstoffen te voorkomen.

Op zoek naar balans

Verschillende actualiteiten werden besproken, zoals de invloed van bestaande ecosystemen, de bevolking en het creëren van bewustwording.
“We discussieerden in alle openheid over keuzes en gedrag, de invloed van de bewoner op het gebouw en de honger de beste te willen zijn, met een positieve invulling van waarde en toekomstige rendementen. “Waar investeer je wel in, en waar niet? Welke materialen zijn beschikbaar, en wat weten we over de locatie en financiële en circulaire waarde?” Dit leidde tot een merkbare sense of urgency, het vinden van de balans wanneer sustainability, profit en purpose concreet werk in uitvoering worden. Een hogere bezettingsgraad, hogere huurinkomsten, een langere levensduur, maatschappelijke waarde met een hogere restwaarde. “Niemand zegt dat de weg naar duurzaamheid goedkoper zal zijn. Bij bestaand vastgoed is het koppelen aan energiereductie en circulariteit niet eenvoudig. Met het verdienmodel gaan we elkaars taal leren spreken, niet alleen op gebouw- maar op gebiedsniveau.” – Claudia van Haeften, Founder Sociëteit Vastgoed. Ze besluit: “Door samen te werken zijn wij in staat om circulariteit, die de relatie van de mens tot alles wat ons zijn mogelijk maakt, met gemeenschappelijke empathie, een sterke missie, en duidelijk leiderschap een positief vervolg te geven.”

Lees het volledige verslag over de bijeenkomst op de website van Sociëteit Vastgoed.