‘Label C legde bodem in de markt’ – Voortgangsrapportage energieakkoord door SER

Before Article

De Sociaal-Economische Raad heeft de voortgang van het energieakkoord in kaart gebracht in een voortgangsrapportage. In de rapportage staat een interview met Bram Adema, waarin hij meer vertelt over de Nederlandse overheidsmaatregel die energielabel C verplicht stelt voor kantoren in 2023. Lees hieronder het interview met Bram of bekijk hier de voortgangsrapportage van het Energieakkoord.

De vergroening van een winkelpandLabel C legde nieuwe bodem in de markt

Een verplichting tot een hoger label voor kantoren werkt om vastgoedeigenaren te bewegen tot maatregelen. Verplichte energiemonitoring kan aanzetten tot veel energiebesparing. Na de verplichting voor kantoren zou al het commercieel en maatschappelijk vastgoed stappen moeten zetten. “Label A is met de ogen dicht te halen.”

Hij kan zich de verandering nog goed voor de geest halen aan de hand van de drukte rond zijn plek op de vastgoedbeurs Provada. Jarenlang hadden vastgoedbeleggers weinig belangstelling voor verduurzaming van hun bezit. Maar toen de verplichting voor een Label C in 2023 in beeld kwam, liep het storm bij de stand van CFP Green Buildings.
“Er waren altijd een paar mensen die verduurzaming wel leuk vonden. De meesten liepen om ons heen. Maar met de verplichting kwamen zelfs de meest calculerende vastgoedbeleggers bij ons langs. Label C legde een nieuwe bodem in de markt”, zegt Bram Adema, directeur van het consultancybureau voor verduurzaming van vastgoed.

Lat hoger

Die bodem leidde er volgens hem ook toe dat de koplopers de lat hoger leggen en meteen verduurzamen naar een Label A. Hij schat in dat 20 procent van de beleggers dit nu nastreeft. Zo’n 60 procent investeert er wel in ondanks dat verduurzaming niet hun primaire drijfveer is. “Zij calculeren. Zij doen wat wettelijk nodig is en maken een beslissing op basis van kostenreductie. De overige 20 procent komt alleen maar in beweging omdat het moet en doet het minimale.”
Adema en zijn bedrijf zijn al langer bezig met verduurzaming van gebouwen. Hij heeft bij de totstandkoming van het Energieakkoord ook meegedacht over dit onderwerp. Hij maakt zich geen enkele zorg dat een Label A-verplichting een te zware opgave zou zijn. “Als je nu zegt dat het in 2030 verplicht is, haalt iedereen dat met z’n ogen dicht. Het wordt nu ook tijd om alle ziekenhuizen, distributieloodsen en andere commerciële en maatschappelijke gebouwen aan te pakken”.

Als je nu zegt dat in 2030 label A verplicht is, haalt iedereen dat met z’n ogen dicht.

– Bram Adema, CFP Green Buildings

Gewoon duurzaam onderhoud

Met een kort college gebouwenbeheer onderbouwt hij dit. De kern daarvan is dat binnen nu en twaalf jaar de meeste gebouwen natuurlijke momenten hebben om zaken als daken en verwarmingsinstallatie te vervangen. “Elk gebouw dat nu ouder is dan 10 jaar krijgt daarmee te maken. Verduurzaming is eigenlijk gewoon duurzaam onderhoud. De overheid kan een nieuwe bodem in de markt leggen als ze maar rekening houdt met de natuurlijke vervangingsmomenten.”

Energie neutraal mogelijk

Volgens de verduurzamingsconsultant kan het zelfs naar energieneutraal. Een verplichting hiervoor leidt volgens hem tot een grote vraag naar duurzame warmte. “Dit is een ontwikkeling die je op het niveau van een stad of een regio moet aanpakken. Als er volume is in de vraag wordt het voor energieleveranciers verantwoord er in te investeren.

Nog veel te besparen

Het toevoegen van verplichte energiemonitoring vindt hij ook een belangrijke stap voor verduurzaming. Daarmee is eenvoudig 7 tot 10 procent energiebesparing te realiseren. “Met een label meet je de maatregelen die je hebt genomen, niet de duurzaamheid. Het zegt niets over hoe je met energie in je gebouw omgaat. Een gebouw dat een uur te vroeg opstart en een uur te laat het licht en de kachel uitdoet, kan al snel 7 procent energie besparen. Er is nu nog te veel verspilling. De toevoeging van monitoring van feitelijke energieverbruik aan een label kan enorm helpen.”