De week van de circulaire economie

Before Article

Het is deze week de Week van de circulaire economie. Een mooi moment om eens na te denken over hoe u en uw organisatie kunnen bijdragen aan een circulaire en duurzame samenleving. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde vorige week een onderzoek waaruit blijkt dat er al meer dan 85.000 circulaire initiatieven zijn. Dit is echter nog lang niet voldoende om een circulaire samenleving te creëren, hiervoor zal nog veel meer moeten gebeuren.

De bouw- en sloopsector zorgt voor ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis, dit is bijna twee keer zoveel als alle huishoudens in Nederland samen.

Veel winst te behalen bij Nederlandse gebouwen

Gebouwen zijn voor 50% verantwoordelijk voor al het materiaalgebruik in Nederland, hier ligt dus een grote kans om circulaire initiatieven te implementeren. De bouw- en sloopsector zorgt daarnaast voor ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis, dit is bijna twee keer zoveel als alle huishoudens in Nederland samen. Een groot deel van dit afval wordt weliswaar gerecycled, maar ongeveer 95% van al het sloopafval wordt gebruikt als fundering onder wegen of voor ophoging van bedrijventerreinen. In de toekomst zullen de mogelijkheden voor recycling steeds minder worden, aangezien de vraag naar nieuwe fundering minimaal is (bestaande kunnen hergebruikt worden). Bovendien zou het wenselijk zijn om materiaal zo veel mogelijk te hergebruiken, zonder verlies van waarde (bron: onderzoek TNO over CE, 2018).

Circulaire economie is de oplossing

De oplossing voor het grondstoffenprobleem in de bouw is de circulaire economie. In een circulaire economie worden grondstoffen oneindig gebruikt en hergebruikt. Zo hoeven we de aarde niet meer uit te putten om voldoende grondstoffen te hebben. Om dit te realiseren is het belangrijk dat we:

  • Voorkomen dat er virgin materials een gebouw ingaan.
    Virgin materials zijn grondstoffen die uit de aarde worden gehaald die niet hernieuwbaar zijn of niet opnieuw geproduceerd kunnen worden binnen de levensduur van het product.
  • Vervuiling tegen gaan, tijdens het gebruik van een gebouw of product.
    Dit kan bijvoorbeeld gemeten worden in CO2-uitstoot.
  • De hoeveelheid afval terugbrengen, zodra een gebouw niet meer wordt gebruikt.
    Afval zijn alle producten en grondstoffen die niet meer hergebruikt kunnen worden.

Met focus op deze drie momenten van grondstoffenverspilling wordt de circulaire economie eenvoudig meetbaar. Door van een gebouw of project bovenstaande grondstoffen uit te rekenen wordt snel inzichtelijk wat de impact is van een renovatieproject, uitgedrukt in kilo’s grondstoffen.

In een circulaire economie worden grondstoffen oneindig gebruikt en hergebruikt. Zo hoeven we de aarde niet meer uit te putten om voldoende grondstoffen te hebben

Neem circulariteit op in uw meerjarig onderhoudsplan

Veel van de grondstoffen in een gebouw zitten uiteraard in de constructie van een gebouw. De constructie zal tijdens de levensduur van het gebouw zelden worden aangepast. Maar zodra er iets wordt vervangen in een gebouw ontstaat er een goed moment om circulariteit mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van meubilair, binneninrichting en installaties. Aan de gebouwschil worden ook regelmatig aanpassen gemaakt, wat vaak terug te vinden is in een meerjarig onderhoudsplan. Dit biedt een mooie gelegenheid om het onderhoudsplan er eens bij te pakken en te kijken wat er moet gebeuren om dit circulair te maken, zodat u klaar bent voor toekomstige aanpassingen.

Andere mogelijkheden om uw organisatie circulair te maken

In het gebouw worden er natuurlijk ook dagelijks grondstoffen verspild, kijk maar eens naar de catering of de afvalbakken. Ook hier kan ongetwijfeld verspilling worden voorkomen. Een belangrijke start voor het creëren van een circulaire samenleving is de bewustwording bij collega’s en in uw organisatie. Deze week is daarom perfect om de circulaire economie eens onder de aandacht te brengen en samen met collega’s te zoeken naar mogelijkheden om uw organisatie, gebouwen en de wereld om u heen meer duurzaam en circulair te maken.